imtis

imtis
imtis statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis 1) iš ↑populiacijos tyrimui atrinktų individų grupė; 2) iš ↑generalinės aibės tyrimui atrinktų objektų poaibis. Imtis gali būti atsitiktinė arba neatsitiktinė ir reprezentatyvioji arba nereprezentatyvioji. Sudarant atsitiktinę imtį (random sample), visi individai (objektai) turi tam tikrą tikimybę, nelygią nuliui, patekti į imtį. Jei šios tikimybės lygios, sudaroma paprastoji atsitiktinė imtis (simple random sample). Pavyzdžiui, tokia imtis gali būti sudaryta iš visų gyventojų sąrašo, kai tiriamieji atrenkami, taikant atsitiktinių skaičių arba kitą tikimybių metodą. Kartais populiacija (generalinė aibė) skirstoma į sluoksnius, atsižvelgiant į tam tikrą svarbų požymį (pvz., lytį, tautybę, regioną), ir iš kiekvieno sluoksnio sudaroma paprastoji atsitiktinė imtis. Šių imčių visuma sudaro sluoksniuotąją atsitiktinę imtį (stratified random sample). Jei visų sluoksnių imčių dydžiai yra proporcingi sluoksnių dydžiams, tai sluoksniuotoji atsitiktinė imtis yra reprezentatyvioji imtis (pvz., jei 40-59 metų gyventojai sudaro 20 proc. populiacijos, tai į imtį atrenkama 20 proc. iš šio populiacijos sluoksnio). Sluoksniuotosios atsitiktinės imties, skirtingai nei paprastosios, individų (objektų) patekimo į imtį tikimybės ne lygios, bet skirtingos, t. y. proporcingos sluoksnio dydžiui. Grupinės atsitiktinės imties (cluster random sample) vienetas yra tam tikra individų (objektų) grupė (pvz., šeima, mokykla, miesto kvartalas ir kt.). Tiriami visi atsitiktinai atrinktos mokyklos, ligoninės ir kt. individai. Sisteminė atsitiktinė imtis (systematic random sample) sudaroma, jei individai atrenkami remiantis tam tikra sistema. Pavyzdžiui, į imtį iš sąrašo atrenkamas kas dešimtas individas arba asmenys, kurių pavardės prasideda tam tikra raide. Neatsitiktinė imtis (non-random sample) – tokia imtis, į kurią patekti tam tikriems populiacijos individams (generalinės aibės objektams) tikimybė lygi nuliui arba daug mažesnė kaip kitų. Būdingi neatsitiktinių imčių pavyzdžiai gali būti tokie: 1) imtis sudaryta iš telefonų abonentų knygos (į imtį nepateks gyventojai, kurie neturi telefono); 2) gatvėje sutikti žmonės (į imtį mažai pateks darbingo amžiaus žmonių); 3) tyrimo savanoriai. Neatsitiktinės imtys dažniausiai yra nereprezentatyviosios. Reprezentatyvioji imtis (representative sample) – tokia imtis, kurios individų (objektų) pagrindinių požymių skirstymas atitinka populiaciją (generalinę aibę). Pagrindiniai požymiai dažniausiai būna lytis, amžius ir kt. Reprezentatyviosios imties tyrimo išvadas galima taikyti visai populiacijai. Nereprezentatyvioji imtis (nonrepresentative sample) – tokia imtis, kurios individų (objektų) pagrindinių požymių dažnumas skiriasi nuo populiacijos. Šios imties tyrimo išvadų negalima taikyti visai populiacijai (generalinei aibei). atitikmenys: angl. sample šaltinis Pagrindinės epidemiologijos sąvokos : mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas ; [sudarytojas Vilius Grabauskas ; parengė Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Abdonas Tamošiūnas, Vilius Grabauskas, Irena Misevičienė, Žemyna Milašauskienė, Žilvinas Padaiga, Linas Šumskas, Apolinaras Zaborskis, Stanislova Domarkienė, Juozas Dudzevičius]. – Kaunas : KMU Spaudos ir leidybos centro l-kla, 2001

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • imtis — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ėmimo rankomis būdas, pvz., kamuolio imtis metant jį į krepšį, obliaus imtis per darbų pamokas. Metodiška imtis palengvina išmokimą, nes atsisakoma klaidingo ėmimo būdo. atitikmenys: angl. grip vok.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • imtis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Dviejų imtynininkų vienas susiėmimas vienas kitam priešinantis taisyklių leidžiamais veiksmais. Skiriama ↑mokomoji ir ↑varžybinė imtis. atitikmenys: angl. bout vok. Kampf, m; Ringkampf, m rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • imtis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Visumos dalis, atstovaujanti visą visumą. Tam, kad imtis iš tikrųjų atstovautų visumą, ji parenkama naudojantis statistiniais metodais. Tada galima tvirtinti, kad visumos parametrai sutampa su imties… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • imtis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. sample vok. Stichprobe, f rus. выборка, f pranc. échantillon, m …   Automatikos terminų žodynas

  • imtis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienas arba daugiau elementų, paimtų iš aibės siekiant gauti informaciją apie šią aibę ir remiantis ja priimti sprendimą apie aibę arba apie jos sukeltą vyksmą. atitikmenys: angl. sample …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • imtis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ėminių grupė, kurios tyrimų arba bandymų rezultatai paprastai apdorojami statistiškai. atitikmenys: angl. sample vok. Probe, f; Stichprobe, f rus. выборка, f; выборочная совокупность, f… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • imtis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ėminių, bandinių, mėginių, pavyzdžių ar stebinių grupė. atitikmenys: angl. sample vok. Probe, f; Stichprobe, f rus. выборка, f; выборочная совокупность, f pranc. échantillon, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • imtis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Imties vienetų grupė, kurios tyrimų ar bandymų rezultatai paprastai apdorojami statistiškai. atitikmenys: angl. sample rus. выборка; выборочная совокупность …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • imtis — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagogikos moksliniam tyrimui atrinkta moksleivių grupė. atitikmenys: angl. grip vok. Handgrift rus. приём …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • imtis — imti̇̀s dkt. Per lẽmiamą im̃tį lietùvis sùrėmė pečiùs su súomiu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”